"Trys milijonai"

Trys milijonai – M.Mikutavičius

5    5    5     5    5   5   5  5   -4   4  -4  3

Galbūt per daug   ir  per ilgai mes kariavom,

5   5    5   6  6  6  6  6   6  -5  5  -4   5  -4  5  -4

Galbūt per  ilgai kartojom  žodį “šlovė” (jė-jė, jė-jė)

5    5   5     6     6   6  6 6  -5 5 -4 5 -4 5 -5

Gal  kartais per daug iš kitų  reikala-a-a-a-vom

-5  -5  5    -4  5  4     4    -3’’-3’’-3’’     -3’’ 3 3

Ir  kartais per tyliai   mes no-rėj-om    nugalėt.

5   5  5  -4  4   4

Bet ir aš ten buvau,

3   3   3   5  5  5    -5  6   5  -4  4

Laimingas pergalės  dainas dainavau,

3  3  3  5  5   5   5  5  -4   4   -4

Iškėlęs du pirštus į dangų laikiau,

3    3  3  5 5  5  5   5  -4    4   4

Nes nugalėtojų  jau niekas neteis,

5  5     5    5  -4 4  4

Į juos akmens nepaleis.

5   5  5  -4  4  4

Viskas buvo seniai –

3   3  3  5  5   -5  6   5  -4  4

Tu per ilgai per ramiai gyvenai,

3    3   3   5   5   5  5    5   -4 4  -4

Bet mano gyvas kraujas vėl atsigaus,

3   3  3  5  5  5  5  5  5 -4   4  -4

Kaip atsigauna žolė  po gero lietaus.

-6 6  -6 6

Jė jė jė jė
5  5 -4   4   3   3  3  3

Nesikankink dėl medalio,

6   6  6  6   6  -5 5 -4 -4  -4  -4 -4  5   -4

Bet verta kovot ligi   galo dėl  savo garbės,

5   -5   5    -4  4  -3’’

Pabandom  iš  naujo,

3     5  5   5  5 -4  4  -4     5 -5 -5 -5

Nors   esam pasauly tik trys   milijonai,

-5  -5  5 -4  4   3    3  3  3

Neliek savo kraujo dėl aukso,

6   6 6  6  6  -5

Nes būsi legenda,

-4   -4 -4  -4  -4   5  -4

Kol nepraradom   vilties,

5   -5  5 -4  4

Net jeigu ir vėl

-3’’ -3’’   5   5   5  5  -4   4     -4   5 -5  -5

Tik   per klaidą netapom mes čempi-o-nais.
3  3  5   5  5  5  5   5   5    5  4   4   4

Ir aš tūkstantį kartų sakiau  savo draugui:

5    5  5    5    6 6  6    4     4   4     4  -4  -4

“Mes  geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim”,

3  3  3  3    3  -3’’ 3

Ir jis sakė  “nė  velnio”,

3  3   3   3  3  3   3   -3’’ 3   3  3     3

Ir jis tūkstantį kartų   buvo  teisus, bet

5   5   5   6  6   6   6  6   6 6  -5 5 -4  5 -4

Bet geriau negyvent negu visai netikėt  (jė).

 

5  -5  6   4    4   4      3   5 5    5      5 5 -4  4

Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums  nesiseka

-4 -4  -4   -4 4   -4   4 -4

Devynis  kartus  iš  eilės.

5   -5   5  -4  5

Juk mes ne  iš tų,

4   4  4  4   4    -3’’-3’’ 3  3 3

Kur pralaimi dar   ne-nu-galėti.

5  5  5  5 -4   4    4  -3’’

Ir nebelieka  jau  baimės,

3  3   5   5   -5 6 5  -4  4   4

Kada  viskas nurimo  ir  baigės,

3 3  3  5    5  5  5  5   -4  4 -4  4

Gali numirt iš  nevilties ar iš laimės,

3   3   3  5   5   5    5   5   -4  4   4   4

Net jei žaidi  tik šachmatais  arba dartais.

5   5 -4    4     4   4

Juk būna, kad  kartais

5  5   6  5   -4   4  4

Lieki  vienas be draugo

3  3  5    5    5  5    -4 4  4   4

Ir jauti,  jog  kažkas  tave saugo.

3    3   5  5   5  5   5 5 -4   4 -4  4

Mes per vieną  naktį  dideli   užaugom

3  3   3 5 -4  4 -4 -4   -6 6   -6 6  -6 6

Ir mes galingi  iš naujo     (jaho, jaho, jaho).

Rebelheart "Kelias pas tave"

Rebelheart – Kelias pas tave

 

5  6   -6  6    5     6   -6     6   5

Ilgas kelias tarp trumpų naktų,

5  5   -4  4     3    -3’’  4    5   -4  5

Ilgas kelias, bet man vėl neramu.

5      5    -4   4   6   5   6    6   6

Dvelkia naktys virpančiu šalčiu.

6    5   6   6    6   -6    5    5  5 -4  4  4

Aš norėčiau priglust prie tavųjų pečių.

 

5     6   -6  6    5 6   -6  6  5

Aš miegočiau tavo glėbyje

5   5   -4   4    -3’’  4  5   -4  5

Ir sapnuočiau mudu danguje,

5     5   -4  4  7  -6  7    7  7

Bet keliauju aš kažkur toli.

 7    -6   7     7   7   8      8 8 -8 7 7

Kur dingai, miela, šiam ilgam kely?

 

7    7  -7  7   6    4    7  7 -7    7  -6 6

Su tavim kartu, būt su tavim kartu,

6      6  -6  6  5  6     -6 6

Prie tavęs prisiglausti.

7      7  -7  7   6    5    5   5 -4 4 -4 4

Man labai sunku, kur tu pradingai,

6   6  -6

Pradingai?

"Laisvė"

Eurika Masytė – Laisvė

5    5      5  5 -4 -4   -4  -4   -4 -4  4 5 -4 5

Aš jau   nepakeliu   minčių apie   tave

-5    -5 -5 -5   5   5   5  5  4     5   -5

Kaip obelis,   apsunkusi nuo vaisių,

5   5   5   -5  5   5    5  5  5  5    -3  4

Užlaužiu tragiškai nusvirusias rankas,

4  4  4  -4     4    4    4      4   5    5  -4

O tu sakai: „Stovėk kaip stovi   laisvė”.

4  4   4  -4    4    4    4      4   4  -4 5 -5
O tu sakai: „Stovėk kaip stovi  laisvė”.

6     6   6  6   6   6   -5 -5 -5  -5 5 -4

    Tai uždaryk mane, Tėvyne,  savyje,

   -4      -4   -4  5    -5 -5  5   5   -4 -4 4

   Kaip giesmę gerklėje  mirtis uždaro,
  

     4      4      4 -4 5   5  -4 -4  4   -4 

   Taip kaip uždaro  vakarą naktis,

   -4 -4 -4    -4 -4 -5    5   -5 -6 -6 6

   O tu man atsakai: „Aš tavo laisvė“.


(x2)

 įrašas

Hiperbolė "Sugrįžk"

Hiperbolė “Sugrįžk”

5   5   6   -6   6   6   5   6

Aš viską   viską   užmiršau

 

5   5   6    -6   6   6   5   6   -6   6

Ir  viską   tau seniai     atleidau

 

-7   -7    -7   7      -7   -6    -7   -6

Sugrįžk,   sugrįžk,   vardu    pašauk,

 

-6   -6   -6   -6   -6   -7   7   -7   6

Tu   vėl     gyvensi       manyje

 

Pried (x2):

 

-6   -6   -6   -6′   8   8   -8   -8   7   -8      8   -8   7   -8    8   7

O    aš  taip  myliu,  aš  taip  myliu, prieš     šitą     jausmą  meilė

7    7    7   -7   -7   7   -8   -8  7

Tik  aidas     tolimo       griaustinio…