Armonikėlės

Praktikoje dažniausiai naudojamos 2 rūšių armonikėlės: diatoninės ir chromatinės. Diatoninės armonikėlės dažniausiai naudojamos grojant bliuzą ar liaudišką muziką, o su chromatine armonikėle galima groti pačią įvairiausią muziką – nuo klasikos iki džiazo. Pradėti mokytis groti rekomenduojame su diatonine 10 skylių armonikėle – ji nėra brangi ir reikalauja mažesnės priežiūros, nei chromatinė, be to su ja groti yra daug paprasčiau.

Bendrieji grojimo principai

Armonikėlę laikome šitaip:

     

 

Yra 2 dažniausiai naudojami pūtimo būdai:

  1. Paprasčiausias pūtimo būdas, angliškai vadinamas “pucker”. Tiesiog apimi lūpomis vieną skylę ir puti:
  2. Kitas pūtimo būdas vadinamas liežuvio bloku. Lūpomis apimamos 3-4 skylės, liežuviu uždengiamos visos skylės, išskyrus vieną kraštinę (kairę arba dešinę), pro kurią ir  pučiama:                                                                                                                                                                                                                                                                    

Labai svarbus grojimo armonikėle elementas yra kvėpavimas.  Grojama naudojant diafragminį kvėpavimą – t.y. pučiant arba traukiant orą turi sublūkšti arba išsipūsti pilvas, o ne krūtinė. Jei šitaip kvėpuoti nesiseka, pabandykite treniruotis atsigulus ant nugaros – gulint yra paprasčiau kvėpuoti diafragminiu kvėpavimu.

 Lūpos, skruostai, liežuvis, gerklė ir apatinis žandikaulis grojant turi būti kuo labiau atpalaiduoti.

Natų užrašymas

Natos armonikėlei (ypač diatoninei) yra užrašomos skaičiais. Tai labai palengvina naujų melodijų mokymąsi pradedantiesiems muzikantams.

Skaičius reiškia skylutės numerį.

Pliusas reiškia, kad oras yra pučiamas, o minusas reiškia, kad oras yra įtraukiamas. Natose pliusas ne visada rašomas, kitaip sakant, jei parašytas skaičius be minuso, tai orą reikia pūsti.

Jei prie skaičiaus yra kabutė, tai reiškia kad grojamą natą reikia patempti žemyn pustoniu. Tai vadinama “bending”. Jei prie skaičiaus yra 2 kabutės, vadinasi grojamą natą reikia patempti žemyn visu tonu, jei trys kabutės – patempti žemyn pusantro  tono.

Jei prie skaičiaus yra o raidelė, vadinasi grojamą natą reikia perpūsti, arba pertraukti – tai sudėtinga technika, todėl pradžioje apsieisite be jos.

Pavyzdžiai:

+6    oras pučiamas į šeštą skylę

  4    oras pučiamas į ketvirtą skylę

 -5    penktoje skylėje oras traukiamas

  8′   pučiama į aštuntą skylę ir grojama nata patempiama žemyn pustoniu

 -1′   traukiamas oras pirmoje skylėje ir patempiama žemyn pustoniu

  5o  perpūtimas penktoje skylėje

 -7o  pertraukimas septintoje skylėje

Efektai

Patempimai (bendingas)

Bendingas – tai grojamos natos pažeminimas, atliekamas pakeitus oro slėgį burnoje.

Čia yra sąrašas visų įmanomų patempimų:

Skylės nr:        Įmanomi patempimai:                           Įmanomi patempimai užrašyti natomis (C armonikėlei)

1.                           -1′                                               C#

2.                           -2′ ir -2”                                       F# ir F

3.                           -3′  -3”  -3”’                                 Bb  A  Ab

4.                           -4′                                              C#

5.         šioje skylėje traukiant orą ir bendinant kitos konkrečios natos išgroti negalima, todėl patempimas gali būti

naudojamas tik kaip spec. efektas

6.                           -6′                                              Ab

7.      šioje skylėje tikro patempimo išgauti negalima

8.                           8′                                               Eb

9.                           9′                                               F#

10.                         10′ ir 10”                                     B ir Bb

 

Lengviausia išgroti yra šiuos patempimus: -1′  -4′  -6′

Nuo jų reikėtų ir pradėti mokytis. Kaip tai padaryti? Tiesiog traukdami orą bandykite tarti garsus iiii-ūūūū-iiii-oooo   ir pastebėsite, kaip keičiasi grojama nata – tai pažemėja, tai paaukštėja. “Tariant” tuos garsus (i-ū-o) keičiasi liežuvio padėtis, aukštis, kas ir sukelia slėgio pokytį burnoje, o dėl to atsiranda bendingo efektas. Analogiškai patempiamos natos pučiant orą 8-oje, 9-oje ir 10-oje skylėse. 10-oje skylėje išgroti patempimus yra labai sunku net patyrusiems muzikantams.

Bliuzas

Pradedant groti bliuzą pirmiausia reikia susipažinti su pagrindinėmis bliuzo natomis, arba bliuzo gama:

-2   -3′   4   -4′   -4   -5   6

Šios natos sudaro bliuzo pagrindą. Pradžioje išmokite jas sugroti lėtai iš eilės nuo pradžios iki galo ir atgal. Jei kam patogiau, vietoj  -2  galima groti  3  nes tai yra ta pati nata.

Čia yra pavyzdys, kaip tai skamba grojant su armonikėle

Bliuze labai svarbus yra ritmas – jam būdingas svingas. Svingas – tai tarsi sūpavimas.

Čia paklausykite , kaip skamba ta pati bliuzo gama svinguojant. Ar jaučiate skirtumą? Pabandykite svinguot patys! 😉

 

Bliuzo harmonija

Bliuzo harmonijos pagrindą sudaro 3 pagrindiniai akordai: tonika, subdominantė ir dominantė. Tiems, kas nėra mokęsis muzikos, šie pavadinimai turbūt skamba visiškai nesuprantamai, todėl pažymėkime juos romėniškais skaičiais: tonika atitinka skaičių I, subdominantė atitinka IV , o dominantė bus V.

I-ą akordą su armonikėle galima išgroti traukiant orą 1,2,3,4 skylėse (reikia lūpomis apimti nurodytas skyles kartu)

IV-tą akordą galima išgroti pučiant orą 1,2,3,4 skylėse

V-to akordo su armonikėle išgroti neįmanoma, todėl grosime tik pagrindinę jo natą 4-oje skylėje traukdami orą.

Bliuzą sudaro 12 taktų, o jo harmonijos schema būtų tokia:

I I I I
IV IV I I
V IV I V

 

Dabar pabandykite sugroti bliuzo schemą ritmiškai, kiekviename takte sugrodami po 4 akordus (nes yra keturių ketvirtinių metras) lygiais laiko intervalais.

Čia yra pavyzdys, kaip tai padaryti

Pavyzdyje bliuzo harmonijos schema sugrojama 2 kartus iš eilės. 12 bliuzo taktų muzikantų kalboje dar vadinama “kvadratu”, taigi pavyzdyje yra sugroti 2 kvadratai.

Šią bliuzo shemą reikia įsikalti į galvą kaip “Tėve mūsų” 🙂 , nes tai yra bliuzo pagrindas, standartas, o kai grosite su kitais muzikantais ar audio akompanimentu, akordų sekos žinojimas ir girdėjimas labai padės improvizuojant.

Čia yra truputį patobulinta bliuzo schema:

I IV I I
IV IV I I
V IV I I,V

 

Armonikėlė kartu su akompanimentu pagal šią shemą skamba taip

Pabandykite patys ją pagroti su akompanimentu

Naudodami akompanimentą bandykite pradėti improvizuoti – galite groti akordus, ar po vieną natą, tinka visos bliuzo gamos natos, ir ne tik, tiesiog ieškokite, eksperimentuokite ir nepamirškite svinguoti 😉